GameOn taisyklės

 

1. Sąvokos ir bendrosios nuostatos

1.1. Sąvokos

 • Organizatorius – UAB „TeleSoftas“
 • Tinklalapis – gameon.lt arba business.gameon.lt
 • Taisyklės – renginio lankytojų ir Tinklalapio naudotojų taisyklės ir pareigos
 • Renginys – žaidimų kultūros renginys GameOn 2018, vyksiantis UAB Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ 2018.11.02-2018.11.03 nuo 9 val. Iki 22 val. ir Vakarėlis, vyksiantys Menų fabrike „Loftas“ nuo 18 val. Iki 4 val.
 • Renginio teritorija – UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, Menų fabrikas „Loftas“.
 • Vakarėlis – Menų fabrike „Loftas“ vyksiantis atviras vakarėlis.
 • Renginio bilietas – „Tiketa“, „Ticketpro“, „Bilesu paradize“ arba „XING Events“ platformose įsigytas renginio GameOn bilietas.
 • Trečioji šalis – stendų statytojai, stendų savininkai, maisto tiekėjai.
 • Lankytojas – GameOn bilietą turintis ir jo pagrindu į Renginio teritoriją patekęs dalyvis.

 

1.2. Bendrosios nuostatos

 • Perkant bilietą ir lankydamasis Renginio teritorijoje ir/arba Vakarėlyje Lankytojas pažymi, kad jis susipažino su Renginio taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
 • Organizatorius pasilieka teisę keisti šias Taisykles savo nuožiūra.
 • Bet koks teisinis konfliktas, kylantis iš šių Taisyklių, yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įstatymais ir priklauso kompetentingo teismo sprendimui Kauno mieste.

 

2. Bilietai

2.1. Bendrosios nuostatos

 • Renginio bilietai yra platinami:
  • UAB „Tiketa“ per tiketa.lt ir fizines kasas
  • „Ticketpro“ per Ticketpro.by
  • „Bilesu paradize“ per bilesuparadize.lv
  • „XING Events“ per xing-events.com

2.2. „XING Events“ ir „MeetToMatch“ platforma

 • XING yra Renginio verslo bilietų platinimo platforma. „XING Events“ bendrieji platformos naudojimo terminai ir sąlygos yra pateikiami čia: https://en.xing-events.com/gtc/gtc/
 • Bilietai į Renginį nėra grąžinami ar keičiami kitais, išskyrus atvejus, kai Renginys yra atšaukiamas arba perkeliamas.
 • Pinigų grąžinimu rūpinasi Tiketa, Ticketpro, Bilesu paradize ir XING event, priklausomai nuo to, iš kurio platintojo bilietas buvo pirktas. Mokesčiai ir aptarnavimo mokestis negrąžinami.
 • Verslo bilietų savininkai gali dalyvauti „MeetToMatch“ tinklaveikos renginyje 2018.11.02-2018.11.03 nuo 10 val. Iki 18 val. Organizatorius turi teisę dalintis pagrindiniais dalyvio duomenimis: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, el. pašto adresu iš bilietų platintojo „XING Events“ su „MeetToMatch“ sistemų, kad Lankytojas galėtų registruotis ir kurti paskyrą „MeetToMatch“ platformoje.
 • Įsigydami Renginio verslo bilietą Lankytojai sutinka, kad aukščiau nurodytais duomenimis bus dalinamasi „MeetToMatch“ sistemoje. Daugiau informacijos apie „MeetToMatch“ naudojimo sąlygas ir privatumo politiką: http://www.meettomatch.com/terms-privacy-security/.
 • Dėl informacijos apie surinktus asmeninius duomenis arba dėl jų pašalinimo iš duomenų bazių Lankytojai gali kreiptis į Organizatorių, „XING Events“ ir / arba „MeetToMatch“.

 

3. Lankymasis renginyje

3.1. Patekimas ir Renginio teritorijos taisyklės

 • Patekimas į Renginio teritoriją galimas tik su Renginio bilietu.
 • Patekdamas į Renginio teritoriją, Lankytojas sutinka su UAB Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ taisyklėmis ir Organizatoriaus taisyklėmis:
  • Organizatorius yra atsakingas už Renginio teritoriją tik Renginio metu.
  • Lankytojai, Renginio teritorijoje privalo laikytis instrukcijų ir taisyklių, kurias nurodė Organizatorius arba Organizatoriaus įgalioti asmenys. Tvarką renginio vietoje užtikrina apsaugos darbuotojai, Litexpo personalas, savanoriai. Esant greižtam taisyklių pažeidimui, kada kyla pavojus Lankytojo ar aplinkinių saugumui bei sveikatai, už tvarką atsakingi asmenys turi teisę pašalinti Lanktoją iš Renginio, negrąžinant pinigų už bilietą.
  • Lankytojai apsaugos darbuotojams keliantys abejonių prie įėjimo į renginio teritoriją gali būti apieškoti ar nesineša renginio metu neleistinų ar pavojų galinčių sukelti daiktų.
  • Atsisakantys apsaugos darbuotojų patikrinimo Lankytojai į Renginio teritoriją gali būti neįleisti.
  • Kiekvienas Lankytojas pats yra atsakingas už savo sveikatą, gyvybę bei asmeninių daiktų saugumą.
  • Neblaivūs ir/ar apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenys į Renginio teritoriją neįleidžiami.
 • Draudžiama:
  • Lankytojams eiti į tarnybines patalpas arba kitas draudžiamų įeiti ženklu pažymėtas vietas.
  • Į Renginio teritoriją atsinešti alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų, dažų flakonėlių, fejerverkų, ginklų, daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai, ar kitų žmogaus gyvybei ar sveikatai pavojingų daiktų.
  • Į Vakarėlį įsinešti savo gėrimus, maistą.
  • Laipioti ant stendų konstrukcijų, dekoracijų, laiptų turėklų ar sienų, kurios nėra tam pritaikytos.
  • Įsivesti gyvūnus į Renginio teritoriją.
  • Grasinti, sugadinti, priekabiauti, sunaikinti, piktnaudžiauti, įbauginti ar bet kokiu būdu diskriminuoti kitus renginio Lankytojus bei atlikėjus.
  • Demonstruoti seksualinį priekabiavimą, agresyvų elgesį ar rasizmą.
  • Dėvėti įžeidžiančią aprangą ar simbolius.
  • Gerti alkoholinius gėrimus jaunesniems nei 20 metų asmenims.
  • Parduoti alkoholinius gėrimus jaunesniems nei 20 metų asmenims.
  • Gerti energinius gėrimus jaunesniems nei 18 metų asmenims.
  • Parduoti energinius gėrimus jaunesniems nei 18 metų asmenims.
  • Rūkyti bet kokio tipo cigaretes, taip ir elektronines, tam neskirtose vietose
  • Būti apsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų ar haliucinogenų. Prekiautojai, sugauti platinant narkotines medžiagas, bus išprašyti iš Renginio teritorijos, apie juos bus pranešta policijai ir už tai gresia baudžiamoji atsakomybė
  • Reklamuoti kitus renginius ar produktus, dalinant skrajutes, pardavinėjant daiktus, be Organizatoriaus raštiško sutikimo (sutarties).
  • Renginio teritorijoje draudžiama Prekyba be raštiško organizatorių sutikimo (sutarties).
  • Gadinti turtą, kuris priklauso Organizatoriui arba jo samdomoms įmonėms, ar Lankytojams. Tai apima lipdukų klijavimą ir dažų purškimą. Apie bet kokią žalą bus pranešta policijai.

Renginio personalas yra įgaliotas Renginio Organizatoriaus ir turi teisę nuspręsti, ar aukščiau paminėtos taisyklės yra pažeistos. Nesilaikant Renginio taisyklių pažeidėjas bus pašalinamas iš renginio ir pinigai už renginio bilietą nebus grąžinami.

 • Lankytojų amžiaus apribojimai:
  • Į Vakarėlį įleidžiami asmenys 18 metų ir vyresni.
  • Lankytojas gali būti paprašytas parodyti savo amžių patvirtinantį asmens dokumentą (ID kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą) įleidimo į Renginio teritoriją metu.
 • Įrašai renginyje
  • Renginio metu renginio teritorijoje profesionalus filmavimas ir/ar fotografavimas leidiniams ar transliacijoms griežtai draudžiama filmuoti be išankstinio renginio organizatorių leidimo.
  • Lankytojas sutinka būti fotografuojamas, filmuojamas ir įrašomas Renginio metu. Patekdamas į Renginį Lankytojas sutinka, kad su juo susijusi medžiaga galės būti naudojama reklaminiams tikslams.
 • Nei Organizatorius, nei Organizatoriui dirbantys asmenys neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kurią patyrė Lankytojai ar trečiosios šalys, įskaitant turto žalą ar sužeidimus dėl:
  • Bent vieno iš Taisyklių punkto pažeidimo
  • Vagystės atveju
  • Didelio triukšmo ir garso
  • Buvimo šalia scenos
 • Pamesti ir rasti daiktai bus saugomi Organizatoriaus būstinėje dvi savaites po renginio. Vėliau Organizatorius pasilieka teisę šiuos daiktus išmesti.

3.2. Trečiųjų šalių atsakomybė

 • Organizatorius neatsako už per trečiąsias šalis patirtą žalą:
  • Apsinuodijimą
  • Kūno sužalojimą

3.3. Renginio pranešėjų ir programos pasikeitimai

 • Organizatorius be išankstinio pranešimo gali pakeisti Renginio programos laiką, pridėti papildomų programos dalių ar pranešėjų.
 • Organizatorius neatsako už dėl atlikėjų kaltės atšauktus pasirodymus ir pranešimus.

 

4. Autorinės teisės

4.1. Organizatoriaus skelbiami darbai (tekstai, paveikslėliai, ikonos, nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai) Renginio metu ir Tinklalapyje yra Organizatoriaus autoriniai darbai ir priklauso Organizatoriui be teisės juos panaudoti trečiosioms šalims. Jeigu nėra kitaip nurodyta Taisyklėse arba neturite raštiško Organizatoriaus sutikimo, draudžiama:

 • pritaikyti, atkurti, saugoti, platinti, spausdinti, rodyti, atlikti, skelbti ar kurti naujus kūrinius iš bet kurios Tinklalapio dalies.

 

5. Asmens duomenų apsauga

5.1. Asmens duomenų apsaugą grindžiame remdamies UAB „TeleSoftas“ Privatumo taisyklėmis.

Partneriai
Platininiai trofėjai
Draugai
Media partneriai